Երաժշտական մեդիա գրադարան

001_16«Կաքավիկ» երգարան

Երգարան. Կարապետյան Լեյլա

Յ.Ս.Բախ ,,Ինվենցիաներ,, Երկձայն և եռաձայն

Աննա Մագդալենա Բախ ,,Նոտայի տետր,,

Յ.Ս.Բախ ,,Փոքրիկ պրելյուդ և ֆուգաներ,,

Պ.Ի.Չայկովսկիյ ,, Մանկական ալբոմ,,

Պ.Ի.Չայկովսկիյ ,, Տարվա եղանակներ,,

Ռ.Շումման ,,Մանկական ալբոմ,,

Չեռնի- Գերմեր ,,Էտյուդներ,,

Չեռնի ,,Էտյուդներ,,op.299

Л.Баренбойм “Путь к музицированию”

Չեռնի ,,Էտյուդներ,,op.740

Վարդ Բդոյան՝ Հայ ժողովրդական խաղեր-1-ին հատոր

Գոհար Վարդանյան՝ Համբարձում-Վարդավառ․ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ

Հրանուշ Խառատյան՝ Հայ ժողովրդական տոներ

Ռ. Հարոյան. Զատիկ

Սամվել Մկրտչյան՝ Տոներ, ծեսեր

Հայկազեան հայագիտական հանդէս՝ Վաչագան Ավագեան-Ջուրը հայոց հավատալիքներում և կենցաղավարվող ծեսերում

Սամվել Մկրտչյան՝ Տոներ

ՎարդավառՎաևթավար, վրդիվեր, վարթեվոր-Հրանուշ Խառատյան

Թամար Հայրապետյան-ԱՄԱՆՈՐ ԵՎ ՎԱՆԱՏՈՒՐ. «ԱՄԵՆԱԲԵՐ ՆՈՐՈՑ ՊՏՂՈՑ ՏՕՆԸ»

Մարիանա Տիգրանյան-ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՍԻՄՎՈԼՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ԾԵՍՈՒՄ

Ռաիսա Խաչատրյան-ԱՌԱՋՆԱՊՏՂԻ ԾԻՍԱԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ՈՒ ԽԱՂՈՂ-ԳԻՆԻ-ԿԱՐԱՍ ԳՈՎԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ ԾԻՍԵՐԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Արամայիս Գասպարյան-Մեղուն, մեղրը, մեղրամոմը Հայոց մեջ

Արամայիս Գասպարյան-Մեղրի հետ կապված պատկերացումները միջնադարում

ԱՆՁՐԵՎԱԲԵՐ ԵՎ ԱՆՁՐԵՎԱԽԱՓԱՆ ԾԵՍԵՐԻ ԵՐԿՀԱԿԱԴԻՐ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ ԹԱՄԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s