Վերապատրաստում 2022

Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց

«Երաժշտություն» ուսումնական բնագավառ (մոդուլը)

  • «Երաժշտություն» առարկայի դասավանդման մեթոդիկա – 30 ժամ, 2 կրեդիտ
  • Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան, էլ. հասցե՝ hasmik.matevosyan@mskh.am, հեռ՝ 093691692

Վերապատրաստման վայրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Րաֆֆու 57

Վերապատրաստման ձևը՝ առկա, հեռավար-նամակագրություն

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

  • Դասընթացի սկիզբը՝ հոկտեմբերի 3
  • Դասընթացի ավարտը՝ հոկտեմբերի 24
  • Հետազոտական աշխատանքի հրապարակումը՝ հոկտեմբերի 31
  • Վկայականների հանձնումը՝ նոյեմբերի 4

1.Դասընթաց. «Երաժշտություն» առարկայի դասավանդման մեթոդիկա– 30 ժամ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Բաժնի վերաբերյալ աշխատանքային փաթեթի հրապարակում բլոգում։ Ամբողջական աշխատանքը գնահատվում է 2  կրեդիտ։

2.Դասընթաց. Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հետազոտական աշխատանքի հրապարակում բլոգում: Ամբողջական աշխատանքը գնահատվում է 3  կրեդիտ։

ՍՏՈՒԳՈՒՄ

  • Կատարված աշխատանքերը վերապատրաստվողը ուղարկում է վերապատրաստողին վերևում նշված ժամկետներում:
  • Վերապատրաստողն իր տեղեկանքում կատարում է համապատասխան նշումներ  վերապատրաստողի կատարած աշխատանքի մասին:
  • Վերապատրաստման վերջին օրը վերապատրաստողը ներկայացնում է տեղեկանքը, որտեղ արված նշումների հիման վրա երևում է վերապատրաստվողի հավաքած կրեդիտները:

Վերապատրաստվողներ՝

Հաշվառման մատյան

ՄԱՏՅԱՆ – ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 2022

Ամփոփումներ