Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում

Ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստում, 2022-2023 ուստարի

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում. վերապատրաստող մասնագետ՝ Նվարդ Սարգսյան

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում․ մոդուլ 1

ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿ

 • Օգոստոսի 29-15.00-19.00
 • Օգոստոսի 30-15.00-19.00
 • Օգոստոսի 31-15.00-19.00
 • Սեպտեեմբերի-15.00-19.00
 • Սեպտեմբերի 2-15.00-19.00

Թեմա 1 (5 ժամ)․ Էլեկտրոնային փոստի ստեղծում և վարում 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • էլեկտրոնային փոստի գրանցում հարմար հարթակում
 • Գրագետ նամակի կազմում
 • Նամակներ ուղարկել իրար․ անհատական, խմբային
 • Նամակի վերահասցեավորում
 • Ուղարկված նամակի որոնում

Աշխատանքն՝ այստեղ

Թեմա 2 (5 ժամ)․ Ամպային տեխնոլոգիաների գործիքակազմը

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Աշխատանքն՝ այստեղ

Թեմա 3 (5 ժամ)․ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, էլեկտրոնային մատյան  

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • Էլեկտրոնային մատենավարության հմտություններ
 • Մատյանի լրացում․ հաշվառում, գնահատում, ամփոփում

Էլեկտրոնային մատենավարությունը իրականացնում եմ հեշտությամբ: Մատենավարության հմտությունները ձեռք եմ բերել աշխատանքի ընդունվելուց: Փորձաշրջանի ընթացքում ծանոթանալով էլէկտրոնային անհրաժեշտ գործիքներին: Մատյանների վրա աշխատում եմ ամեն օր՝ սովորողների հաշվառում, նախագծերի գրանցում, գնահատում, ամփոփում: Չեմ ունեցել դժվարություններ:

Թեմա 4 (4 ժամ)․ Կրթական կայքերի էությունը, օգտագործման առանձնահատկությունները, ընձեռած հնարավորությունները

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • Կրթական կայքերի հղումների որոնում
 • Կայքերի գործածման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
 • Նյութերի, պաշարների գործածում
 • Նյութի որոնում
 • Նյութի արժեհավատության գնահատում
 • Տարբեր կայքերում, ֆորումների գրագետ գրանցումներ

Կրթական կայքերը այդքան էլ շատ չեն ՀՀ-ում: Ես լինելով «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի աշխատող՝ ավելի շատ օգտվում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի պշատոնական կայքից՝ իրեն կցված ենթակայքերից, բլոգներից: Օգտվում եմ նաև այլ դպրոցների կրթական կայքերից, որոնք հիմնականում ֆեյսբուքյան հարթակում են՝ Այբ, Անանիա Շիրակացի, Արեգնազան և այլն:

Ես գործածում եմ wordpress.com հարթակը։ Հանդիսանում եմ նաև մի քանի կրթական կայքերի գլխավոր խմբագիր` «Ձայնադարան», «Երաժշտության լաբորատորիա», «Հանրակրթական ազգագրություն»:

Օգտվում եմ նաև մասնագիտական կայքերից՝ «Երաժշտական գանձարան», ergir.am, «Կարին» ավանդական երգի եւ պարի խումբ: Այս կայքերի հեղինակներին անձամբ եմ ճանաչում, գիտեմ իրենց պրոֆեսիոնալիզմի, մասնագիտական դաշտում եղած առաջնակարգ մասնագետներ լինելու և կրթական նյութերի ստեղծման ճանապարհների, արժանահավատության մասին:

Օգտվում եմ նաև  ԿԳՄՍՆԿՏԱԿԿԶՆԱԿ կայքերից։

Նյութերի արժեհավատությունը ստուգելու համար փորձում եմ գտնել նյութի սկզբնաղբյուրը, պաշտոնական կայքը:

Թեմա 5 (1 ժամ)․ «Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում» բաժնի ամփոփում

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • Քննարկում
 • Ամփոփում

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում մեկշաբաթյա դասընթացը, որը վարում էր Նվարդ Սարգսյանը՝ շատ հետաքրքիր էր և ուսուցողական:

Դասըթացում առկա էլեկտրոնային փոստի ստեղծում և վարում, ամպային տեխնոլոգիատերի գործիքակազմերին ծանոթ էի մասնակի: Շատ նոր բաներ սովորեցի, որոնք աշխատանքի ընթացքում չէի կիրառում: Սովորածս նոր գործիքները արդեն իսկ սկսել եմ կիրառել գործնականում: Հետաքրքիր էր նաև նյութի արժեհավատության գնահատում ենթաթեմայի շրջանակում քննարկումները, դիտարկումները: