One thought on “Փոքրիկ պրեմիերաներ իմ սաների կատարմամբ

  1. Pingback: 2013-ի ձեռքբերումն՝ իմ մուտքն էր «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր | Հասմիկ Մաթևոսյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s