Let my people go

Կատարում են Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցի երրորդ և չորրորդ դասարանցիները:

https://www.youtube.com/embed/Uzh0Zj4rT14“>

Հատուկ շնորհակալություն անգլերենի ուսուցչուհի Իրինա Ապոյանին և երրորդների դասվար Կարինե Մամիկոնյանին:

One thought on “Let my people go

  1. Pingback: Let my people go | Սեդա Սահակյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s