Պարտեզային աշխատանքի տարեկան ամփոփում

Copy-of-IMG_7859ամփոփում

Ես գեղարվեստի նախակրթարանի խմբեր  մտնում եմ շաբաթական 2-3 օր , ամեն խմբում  լինում եմ  25-30 րոպե : Նույն հաճախականությամբ լինում եմ նաև  6 տարեկանների խմբում: Ես աշխատում եմ բացառապես տիկին Աիդայի ուղարկած ծրագրով, օգտվում եմ Շրխկանի  սեմինարի  ծրագրերից: Ներառում եմ նաև այլ երգեր կապված  խմբերի ընդունակություններից; Սա Վերեբերում է և նախակրթարանին և 6 տարեկաններին:

Խմբերում աշխատում եմ խաղի միջոցով: Ամեն երգ փորձում եմ դարձնել խաղ:Երգի բառերի ուսուցումը, երաժշտույթյան ուսուցումը ՙ երաժշտական գործիքների կիրառումը փորձում եմ այնպես կազմակերպել որ սանը այսպես ասած հավեսով ու առանց ծանրաբեռնվելու ընկալի նյութը: Երգը սովորում ենք երեք փուլով : Երգին ծանոթացում, խաղ և արդեն լուրջ ձևով երգի կատարում:

Նախագծային աշխատանքներից է շրխկանների պատրաստում, երգերի շրխկաններով  կատարումը: Այս նախագծերը եղել են մասնակի դեռ ընթացքի մեջ են:

Արդյունքում  զարգացել է սանի իմպրվիզացիոն հատկությունները, նա ծանոթացել է երգին, յուրացրել է նյութը, դարձել է երգի փոխանցողը, խաղացել է , զարգացել է երևակայելու, ազատ ստեղծագործելու ունակությունները՚՚, գեղագիտական ճաշակը;

https://hasmikmat369.wordpress.com/2015/04/26/%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A9%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80/

https://hasmikmat369.wordpress.com/2015/04/26/%D5%A1%D5%B2%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%AB%D6%81-%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AA%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/

https://hasmikmat369.wordpress.com/2015/03/22/%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B9%D5%A1-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%B9%D5%A1/

https://hasmikmat369.wordpress.com/2015/03/17/%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%B2/

https://hasmikmat369.wordpress.com/2015/03/12/%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%AF-%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%B3%D5%AB%D5%AF/

https://hasmikmat369.wordpress.com/2015/02/19/%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%A8/

https://hasmikmat369.wordpress.com/2014/12/26/%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A3-%D5%A4%D5%B8%D5%B6%D5%A3/

https://hasmikmat369.wordpress.com/2014/09/16/%D5%AF%D5%AB%D5%AF%D5%AC%D5%AB%D5%AF%D5%B8-%D6%83%D5%B8%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%AF-%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8/

http://artschool.mskh.am/?p=41872

http://artschool.mskh.am/?p=41137

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s