5 տարեկանների հոկտեմբեր ամսվա երգերը

nnn

երգեր

1.Հեպ-հոպ

2.Բաղը քաղինք

3.Ջաղացս մանի մանի

4.Խնոցի

Երգերի բառերը

1.Հեպ-հոպ

http://nor.mskh.am/node/4041

Լանջի հողին
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ
Հացն ա կողին
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ
Ուտեմ համեմ
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ:

Ցորեն ծամեմ,
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ:
Լուսնակ գիշեր,
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ,
Տափակ կըտեր,
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ
Աննա խանում,
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ

Քունըդ ա՞ տանում,
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ
Հեպ-հոպ, հեպ-հոպ
Հոպ . . .

 

 

2.Բաղը քաղինք

https://tamaramarimyan.wordpress.com/2014/11/09/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B8%D5%AF%D5%A5/

Բաղը քաղինք, խավողը տարանք,

Չարազը, չարազը,

Ճառթեք տըղներ, մաճառ խմենք,

Ավազը, ավազը:

Խավողը ճառթենք, կարմիր շիրան

Չըռչըռա, չըռչըռա,

Լըցնենք կարասն, էփի, թափի,

Վըռվըռա, վըռվըռա:

Դե՛ ճառթի հա՛, դե՛ ճառթի հա՛,

Կըրընգի, կըրընգի,

Չըփչըփացրու, ֆըռռա – խաղա

Տըրընգի, տըրընգի:

Խավողը ճառթի, շիրան հանենք,

Ճըփճըփա, ճըփճըփա,

Մաճառ խմենք ու խաղ կանչենք,

Զըրընգա, զըրընգա:

 

3.Ջաղացս մանի մանի

https://steptatev.wordpress.com/2013/11/20/%D5%BB%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%BD-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB/

 

Ջաղացս մանի մանի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Ցորենը ալյուր անի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Ջաղցի քարեր չըխկչըխկա

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Քունս անուշ կտանի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Աղունը փոշի փոշի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Ալրատունը կհոսի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Ախպեր ջան խուրջինդ բեր

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Ածենք լուսը ալուրի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Ջաղացս մանի մանի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

Ցորենը ալյուր անի

Չըխկ չըխկ

Հա չըխկչխկա:

 

4.ԽՆՈՑԻ

 

http://www.armenianmusic.am/hy/song/11

 

Հարի՛, հարի՛, խնոցի՛,
Մեջդ բարի, խնոցի՛,
Ունկըդ բարակ, խնոցի՛,
Մեջըդ կարագ, խնոցի՛։

Փլավ կեփեմ եղ չկա

Փեսեն եկավ տեղ չկա

Հարի հարի խնեցի

Բերքդ բարի խնոցի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s