Մանկավարժական աշխատողների անհատական պլան → Հեղինակային կրթական ծրագիր մշակող, կազմակերպող, տարածող մանկավարժական աշխատող

Հեղինակային կրթական ծրագիր մշակող, կազմակերպող, տարածող մանկավարժական աշխատողի (այսուհետ՝ աշխատող) ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 2016-2017 ուսումնական տարում որոշվում է 2015-2016 ուստարում նրա գործունեության արդյունքների վերլուծության հիման վրա, հաստատված աշխատակարգովԳործունեության վերլուծությունը կատարվում է ըստ երեք բաղադրիչների՝ մշակում, կազմակերպում, տարածում, նկատի ունենալով կրթահամալիրի 2015-2016թ. ուսումնական օրացույցները և դրա հավելվածները, կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնները, դասավանդողի պաշտոնական հրահանգը,  աշխատողի աշխատաժամանակի անհատական պլանը, կրթահամալիրի տնօրենի ներքին իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր:

Գործունեության առանձին բաղադրիչները գնահատելիս հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշները։

հաշվետվություն

2015-2016 ուսումնական տարվա հաշվետվություն

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s