Մարտի 20-24. Նախագծային ուսուցման շաբաթ

 Նախագծեր՝

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝

Զատիկի նախապատրաստություն նախակրթարանում, կրտսեր բոլոր դասարաններում

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մարտիկ» ստուգատես

Աշխատաժամանակ՝

Մարտի 20

9.00-9.20Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.05– Երգուսուցում 4.1 դասարանում

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

10.05-10.55– Երգուսուցում 1-ին դասարանում

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

11.00-12.00– Երգի պարապմունք նախակրթարանի խմբերում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

Մարտի 21

9.00-9.20Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.05– Երգուսուցում  6 տարեկանների խմբում

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մարտիկ» ստուգատես

 

10.05-10.55– Երգուսուցում 2-րդ դասարանում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

12.55-13.35– Երգի պարապմունք 5 -րդ  դասարանում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 

Մարտի 22

9.00-9.20Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.05– Երգուսուցում 4.2 դասարանում

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

10.05-10.35– Երգուսուցում  6 տարեկանների խմբում

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մարտիկ» ստուգատես

11.00-12.00– Երգի պարապմունք նախակրթարանի խմբերում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

 

Մարտի 23

9.00-9.20Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.05– Երգուսուցում 3-րդ դասարանում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

10.05-10.35– Երգուսուցում  6 տարեկանների խմբում

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մարտիկ» ստուգատես

11.00-11.45-Երգուսուցում 5-րդ դասարանում

Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 

12.55-13.35– Երգի պարապմունք 4.2 -րդ  դասարանում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 

Մարտի 23

9.00-9.20Ընդհանուր պարապմունք

9.20-11.00-Ընտրովի երաժշտության խումբ

11.50-12.35- Երգուսուցում 4.1 դասարանում

Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես-փառատոնի նախապատրաստում

 Ծեսը՝ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ միջոց՝ Զատիկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s