Ամառային ճամբար մայիս 29-հունիսի 9. Աշխատաժամանակ

Երաժշտական նախագիծ
«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ
«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆ
Կոմիտասյան ֆլեշմոբ մետրոյում
Մայիսի 29

9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք
9.20-10.05-«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ  փորձ-4.1 դաս․
10-10-11.00-«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ փորձ-1-ին դասարան
11.00-12.00- «ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ փորձ -նախակրթարան
12.O0-13.oo –«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ
13.30-15.15-լրացուցիչ կրթություն
15. 15-16.30-Երգչախմբի փորձ
 
Մայիսի 30
9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք
9.20-10.00-«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ  փորձ-5 տարեկաններ
10.30-12.30- Կոմիտասյան ֆլեշմոբ մետրոյում
 12.30-13.30«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ
13.30-17.15-լրացուցիչ կրթություն
 
Մայիսի  31
 9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք
9.20-10.05«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ  փորձ-4.1 դաս
10.05-10.30-«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ -5 տարեկաններ
10.30-11.30-«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ -փորձ  մարմարյա սրահում 1-3-դ դաս.
11.30-12.00-  «ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ -փորձ նախակրթարան
12.15-13.30- «ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ
13.30-15.15-լրացուցիչ կրթություն
15. 15-16.30-սեմինար
 
Հունիսի 1
9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք
 9.20-10.30- «ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ -փորձ նախակրթարան, 5 տարեկաններ
11.00-12.00«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ  -Մարմարյա սրահ 1-3-րդ դաս 
12.30-13.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ
13.30-17.15-լրացուցիչ կրթություն
 
Հունիսի 2
9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք
9.20-ից _«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ -փորձ
11.00-12.00-«ՀԱԿԱԲԱՑԻԼ ԿՈՄԻՏԱՍ 2017» ՆԱԽԱԳԻԾ  –Մարմարյա սրահ4-5-րդ դաս 
12.30-13.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ
13.30-15.15-լրացուցիչ կրթություն
15.15- 16.00-Ճամբարային մեդիաուրբաթ

 

Հունիսի 5

9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք

9.20-11.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ, թատերական ստուգատեսի երաժշտական ձևավորում

11.00-12.00-Ամառային լողափնայա, բացօթյա երաժշտական պարապմունքներ նախակրթարանում

12.00-13.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ

13.30-15.15-լրացուցիչ կրթություն
15. 15-16.30-Երգչախմբի փորձ

 

Հունիսի 6

9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք

9.20-11.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ, թատերական ստուգատեսի երաժշտական ձևավորում

11.00-11.30-Ամառային լողափնայա, բացօթյա երաժշտական պարապմունքներ 5 տարեկաններ

12.00-13.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ

13.30-1.7-15-լրացուցիչ կրթություն

 

Հունիսի 7

9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք

9.20-11.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ, թատերական ստուգատեսի երաժշտական ձևավորում

11.00-11.30-Ամառային լողափնայա, բացօթյա երաժշտական պարապմունքներ նախակրթարան

12.00-13.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ

13.30-15.15-լրացուցիչ կրթություն
15. 15-16.30-սեմինար

 

 Հունիսի 8
9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք

9.20-11.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ, թատերական ստուգատեսի երաժշտական ձևավորում

11.00-11.30-Ամառային լողափնայա, բացօթյա երաժշտական պարապմունքներ նախակրթարան

12.00-13.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ

13.30-17.15-լրացուցիչ կրթություն

 

Հունիսի 9

9.00-9.15-Առավոտյան ընդhանուր պարապմունք

9.20-11.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ, թատերական ստուգատեսի երաժշտական ձևավորում

11.00-11.30-Ամառային լողափնայա, բացօթյա երաժշտական պարապմունքներ նախակրթարան

12.00-13.00-«ՌԵԶՈՆԱՆՍ» ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆի փորձ-տարատարիք սովորողներ

13.30-15.15-լրացուցիչ կրթություն
15.15- 16.00-Ճամբարային մեդիաուրբաթ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s