Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

Թեմա-Կրթական շքերթ, կոմիտասյան օրերի նախապատրաստում, այլ 

Աշխատանքի ծավալը և ժամանակացույցը – սեպտեմբերի 4-8, ժամը 9.00-9.15

Մասնակիցներ-5 տարեկաններ, 1-5-րդ դասարանցիներ, ծնողներ, դասավանդողներ, այլ մասնակիցներ

Վայրը– Հյուսիսային դպրոցի բացօթյա տանիք

Նախագծի նպատակը

Ազգային մշակույթի յուրացում

Խմբով աշխատելու հմտությունների ձեռք բերում

Խնդիրները

  • սովորողներին ներկայացնել բարձրաճաշակ երաժշտություն, որը կնպաստի նրանց գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը,
  • երաժշտության և պարի  միջոցով հաղորդակից դարձնել ազգի մշակույթին, նպաստել դրա յուրացմանը,
  • երաժշտական մտածողության ձևավորում և զարգացում,
  • ընդհանուր  զարգացման ապահովում,
  • ստեղծագործական երևակայության զարգացում,

Ընթացքը

Նյութի ընտրություն

Կոմիտասյան երգեր

Ազգային պարեր

Օտարալեզու երգեր

Սովորողների հետ տարվող աշխատանքը

  • երգերի, պարերի կրկնողություն, խմբակային ուսուցում, կատարում,
  • ունկնդրում
  • համապատասխան ստեղծված ուսումնական նյութերի ցուցադրություն, հրապարակում

Նյութի բաշխում՝ ըստ մասնակիցների, սովորողների տարիքային խմբերի առանձնահատկությունների

 

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի ծրագիր

1.Պղպջակատոն տանիքում

Շտրաուս-Տոնական քայլերգ

2.Առավոտյան երգ-աղոթք – «Հայր մեր» Կոմիտաս

3. Առավոտյան նախավարժանք 

4. Միասնական կատարումներ՝-  Արևների  շարք, «Փայտե ձիուկ», «Կիկլիկո » 

5.  Անգլերեն միասնական երգ -«Head, shoulders, knees and toes»

6.  Ռուսերեն միասնական  երգ «Топ-топ» 

7. Միասնական պարեր- «Թամզարա», «Լորկե»

Ծննդյան շնորհավորանք, հայտարարություններ

Պատասխանատու՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s