Ամանորի ծես. Նախագիծ

 Ծեսերին նոր կյանք տալու համար պետք է ճանաչել դրանք, ուսումնասիրել աղբյուրները:  Նախագծի  նպատակն է, տոնը սովորողինը, ծնողինը, համայնքինը դարձնելն է, որպեսզի սովորողը  դառնա դրա կրողն ու  փոխանցողը:  Դրա  իրագործման համար պետք է  ծանոթանալ ծեսին,  դրա մանրամսներին:  Ամանորի ծեսը կազմված է մի քանի մասից՝

«Ծիսական խոհանոց»,

«Ծիսական երգեր, բարեմաղթանքներ»,

«Ծիսական պարեր»,

«Ծիսական գուշակություններ», 

«Ծիսական շրջայցեր, կրակի և ջրի օրհնություն»:

Բոլոր նշված բաժինները մաս են կազմելու ծիսական բեմադրության: Յուրաքանչյուր դասարան  պետք է ընտրի իր խոհանոցը,  երաժշտության դասավանդողը առանձնացնի  ավետիսները, երգերը, բարեմաղթանքները և պարերը:  Տեխնոլոգիայի ուսուցչի հետ  խորհրդակցելուց հետո, դասավանդողների, սովորողների և ծնողների հետ կանցնեն դպրոցի ձևավորման, ծիսական ծառի և հագուստների ստեղծման աշխատանքներին: Ծեսի երգերը, պարերը կլինեն առավոտյան ծրագրի մաս: Սովորողները բացի առկա նյութից կարող են իրենք գտնել նոր աղբյուրներ, ճամփորդությունների ընթացքում, տանը ընտանիքի անդամներից, տատիկ, պապիկներից, ծանոթ-բարեկամներից հավաքելով նոր տեղեկություններ: Ձեռքբերված նոր տեղեկությունները տեսագրելով, ձայնագրելով սարքել ուսումնական նյութեր և հարստացնել մեդիադաշտը: Համացանցի օգտատերերին սևեռելով Կրթահամլիրի Ամանորի նախագծին: Սովորողները կդառնան նյութի, լեզվամտածողության, գեղարվեստական խոսքի,  արտահայտչամիջոցների, գիտելիքների, տարբեր կարողությունների  կրողը, ձեռք կբերեն   ունակություններ ինքնուրույն աշխատելու, ինքնադրսևորվելու   և  պատրաստ կլինեն   յուրացրածը  փոխանցելու: Նախագծին կարող են  մասնակցել նաև  հանրապետության տարբեր մարզերից ու համայնքերից, Լեռնային Ղարաբաղից  ներակայացնելով ու համալրելով նախագիծը:

 

Թեմա

«Ամանորի ծես»

Նպատակ

Ծեսը ճանաչել, դառնալ դրա ակտիվ մասնակիցը, կրողը, փոխանցողը, կենդանացնողը

 

Խնդիրներ

Ծանոթացում պատմությանը, ցուցադրվող նյութի ընտրություն:

Առկա երգացանկից, պարերից ընտրություն՝ըստ տարիքային խմբերի:

 

Մասնակիցներ

Նախագծի իրականացմանը մասնակցում են նախակրթարան, Կրտսեր դասարաններ , դասավանդողները, սովորողները, ծնողները, Թատրոնի խմբի սովորողները, երաժշտության դասավանդողների խումբը, տեխնոլոգիայի դասավանդողները, պարուսույցներ այլ մասնակիցներ:

ՔնարիկՆերսիսյան  (նախագծի համակարգող),

 

Ընթացք

Կրտսեր դպրոցի դասավանդողները, դաստիարակները ընտրում են առկա նյութից համապատասխան ծիսական բաղադրատոմսեր, հատվածներ: Իրագործման փուլում միանում են Թատրոնի խմբի սովորողները, երաժշտության, տեխնոլոգիայի դասավանդողները: Ձայնագրություններն իրականացնում է Կրթահամալիրի ձայնագրման ստուդիայի ղեկավար Կարեն Խաչատրյանը:

Աշխատանքի ծավալը և ժամանակացույցը

Նախագիծը նախատեսված է իրականացնել նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 27-ը։

Արդյունք

Սովորողը կլինի  Ծեսը ճանաչողը, դրա ակտիվ մասնակիցը, փոխանցողը, տարածողը և այն կենդանացնողը:

Ամանորի ծես: Նախագիծն ամբողջությամբ այստե՛ղ:

Այլ օգտակար  նյութեր՝

«Սուրբ Ծննդյան «Ավետիս»-ներ, ամանորյա խաղեր»  հեղինակ՝ Մարինե Մկրտչյան

Ամանորյա ծիսական խոհանոց -Աղբյուրը՝ Հայկական կակաչ բլոգից

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s