Դեկտեմբերի մեկը՝ նոր «Ավետիսով»

Հյուսիսային դպրոցի 5.1 դասարան

Նոր ուսուցանվող «Ավետիս»

Մհեր ճութ էր,  ճթացավ,

Քյանց բարդի ծառ՝  երականացավ,

Մհեր նստեր կապույտ քուռակ

Մեջքին կապեր պողպատ, ուրագ,

Սուրբ Կարապետ տա ձեզ մուրազ

Տա ձեզ մուրազ՝ Ալելուիա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s