Նախագծային ուսուցման շաբաթ՝ ապրիլի 3-7

Նախագծեր

Նախագիծ. «Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծեսը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Նախագիծ. «Ծառզարդարի ծեսը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

Իմացումի հրճվանք ծրագրով 6տարեկանների «Ապրիլիկ»  ստուգատես

Աշխատաժամանակ

Ապրիլի 3

9.00-9.15-Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.00-Երաժշտության ընտրության գործունեության խումբ-Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

11.00-11.45-հինգերորդ դասարան-«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծես`

11.50-12.35-չորրորդ դասարան –«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծես`

12.55-13.35-հինգերորդ դասարան-«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծես`

 

 

Ապրիլի 4

9.00-9.15-Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.05-հինգերորդ դասարան-Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»,«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծեսը

10.05-10.30-6  տարեկաններ-Իմացումի հրճվանք ծրագրով 6տարեկանների «Մարտիկ»  ստուգատես-փորձ

11.00-12.30-«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծես`-1-ին, 2-րդ, 3-րդ դասարանի սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ այլ հյուրեր

 

Ապրլի 5

9.00-9.15-Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.05-երրորդ դասարան-Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

10.30-10.50-երկրորդ դասարան –«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծեսը

11.05-11.50-հինգերորդ դասարան-Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

11.50-12.10-երկրորդ դասարան –«Սուրբ Հարության (Զատիկի) ծեսը

 

Ապրիլի 6

9.00-9.15-Ընդհանուր պարապմունք

9.20-10.00-Երաժշտության ընտրության գործունեության խումբ-Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

11.00-12.00- Զատկածես նախակրթարանում

11.50-12.35-չորրորդ դասարան –Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s