Հ՜եյ, ջան Երևան. 7 անուն Կոմիտաս

Վայրը` Երևան՝ Կոմիտասի անունը  կրող 7 վայր

  1. Կոմիտաս պողոտա
  2. Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա
  3. Կոմիտասի արձան
  4. Կոմիտասի անվան պուրակ
  5. Կոմիտասի անվան զբոսայգի պանթեոն
  6. Կոմիտասի անվան տուն-թանգարան
  7. Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն

Օր՝ նոյեմբերի 7

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի 6.1 դասարանի սովորողներ

Պատասխանատուներ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան, Քրիստինե Շահբազյան

Նպատակը՝ Սովորողների երաժշտական նաև տեսական գիտելիքի ամրապնդում: Աշխարհագրական, հայրենագիտական, ճամփորդական գիտելինքների զարգացում, ամրապնդում, կողմնորոշում տեղանքում, Երևանի տեսարժան վայրերի բացահայտում:

Խնդիրներ`

սովորողին ծանոթացնել երևանի տեսարժան վայրերի հետ

հաղորդակից դարձնել ազգի մշակույթին

երաժշտական և գեղագիտական մտածողության ձևավորում

ընդհանուր զարգացման ապահովում

Նախագծի ընթացքը՝ Մինչ ճամփորդությունը սկսելը սովորողները  երգի, մայրենի լեզվի   դասաժամերին ուսումնասիրում են Կոմիտասի ժառանգությանը, նրա թողած ազդեցությանը մեր օրերում, այցելվող վայրը, Կոմիտասի կապը տվյալ վայրի հետ, սովորում համեմատել:

Ճամփորդության ավարտից հետո սովորողներն ընդհանրացնում են հավաքածտեղեկությունները, իրենց տպավորությունները և վերջնական արդյունքներըհրապարակում բլոգում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s