Հոկտեմբերի 22-26-ի նախագծային շաբաթվա ամփոփում

Նախագծային ստուգատեսային շաբաթ. Հոկտեմբերի 22-26՝ Կրտսեր, Միջին դպրոցներ
Հ՜եյ, ջան Երևան նախագիծ

«Ուսումնական պատարագ» նախագիծ
Բարի լույս Ագարակ՝ Լավաշթխիկի ծես-նախագիծ-Կրտսեր
«Խաղերգեր» նախագիծ-Կրտսեր
Ճամփորդական նախագիծ-Միջին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s