Միջին դպրոցի 6-րդ դասարաններ. Առցանց ուսուցում

Երգեր՝

  1. Արդ ցնծացեք
  2. Սուրբ Աստված
  3. Մհեր ճութ էր
  4. Dona, nobis
  5. Այսօր տոն է

Տեքստեր և կարաոկեներ՝

1. Արդ ցնծացեք

Բառեր

Արդ ցնծացեք ուրախացեք, Ավետիս,

Այսօր ծնունդք ի Մարիամա, Ավետիս:

Էս տան շինած աշնան շինած,  Ավետիս,

Էս տան քարեր մարմար բերած, Ավետիս,

Թոներ ինի քընձ հեկեղեցի, Ավետիս,

Հարսներ ինի քընձ եղվնիք, Ավետիս,

Ավելը ձեռ փունջ մանուշակ, Ավետիս,

Կտխեն ըզձեռ նռան գինի, Ավետիս:

2.Սուրբ Աստված

“>

Բառեր

Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ,

Որ ծնար և հայտնեցար, ողորմեա մեզ:

 

3.Մհեր ճութ էր

Բառեր

Մհեր ճութ էր,  ճթացավ,

Քյանց բարդի ծառ՝  երականացավ,

Մհեր նստեր կապույտ քուռակ

Մեջքին կապեր պողպատ, ուրագ,

Սուրբ Կարապետ տա ձեր  մուրազ

Տա ձեր մուրազ՝ Ալելույա:

 

4. Մելքոն Գասպար` Ավետիս

Պոլսո ավետիս
Մելքոն Գասպար և Բաղդասար Ավետիս
Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ավետիս
Եփե մայրիկ եփե թանելի փլավ
Հիմա պապան կու գայ անոթի ծարավ
Հայրիկին բասթոնը ժամը մնացեր
Մամային աչքերը բոլոր մնացել:

5.Dona, nobis

“>

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s