Հոկտեմբեր՝ հաշվետվություն

Նախագծեր, արդյունք՝

Արտագնա ճամփորդություններ՝

Այցելություն Վայոց Ձորի մարզ՝ խաղողաքղ, խաղողածես

 

Համակարգել եմ առավոտյան ուսումնական ժամերգությունները՝

  • Հոկտեմբերի 4 -Արևմտյան դպրոց

Տեսանյութ

  • Հոկտեմբերի 11-Միջին դպրոց

Տեսանյութ

  • Հոկտեմբերի 18-Ավագ դպրոց

Տեսանյութ

  • հոկտեմբերի 25-Քոլեջ

Տեսանյութ

Կոմիտասյան օրեր՝

Ուրբաթ-համերգ՝ Առականի-փորձեր

Լավաշթխիկի ծես Ագարակում

Խմբագրել և սպասարկել եմ

Հյուսիսային դպրոցի ենթակայքը, բոլոր նյութերը տարվել են Mskh.am

Աշխատանքային բլոգս

 

Համակարգել եմ ընդհանուր պարապմունքների անցկացումը և ծրագրերի հրապարակումը

Մասնակցություն մեդիաուրբաթ-համերգներին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s