Դաշնամուրի և սոլֆեջիոյի առցանց պարապմունքներ

 

 

 

 

 

Դաշնամուրի և սոլֆեջիոյի առցանց պարապմունքներ՝ մարտի 16-ապրիլի 14

Նպատակը

  • գեղագիտական ճաշակի ձևավորում
  • կատարողական հմտությունների զարգացում
  • երաժշտական լսողության, երաժշտականության հիշողության, ռիթմի զարգացում

Խնդիրները

  • առցանց-հեռավար ուսուցման կազմակերպում՝ վայբեր, մեսենջեր, զուում ծրագրերով
  • կիսամյակային ուսումնական նյութի յուրացում
  • կիսամյակային ուսումնական նյութի  հանրայնացում

Արդյունքում

սովորողները վիրտուալ հարթակում ձեռք կբերեն  երաժշտական, կատարողական հմտություններ և տեսական գիտելիքներ, որոնք ըստ ծրագրի նախատեսում էի  կատարել ֆիզիկական միջավայրում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s