Ջրային խաղադարան

Ջրային խաղերը, որպես կրթական կարևորագույն գործիք, խթանում են  երեխայի ոչ միայն ֆիզիկական, մտավոր,  այլև հոգևոր զարգացմանը:  Ջրային խաղ-հրճվանքները բազմազան են և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ամառային դպրոցներում  հիմնական գործունեության մաս են կազմում: Կրթահամալիրում ջրային խաղային գործունեությունը բաժանվում է մի քանի խմբերի․

Ներկայացված խաղային բոլոր  փաթեթներում  ներառված են «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հեղինակ-մանկավարժ-փորձագետների, սովորողների և ընտանեկան դպրոցների  աշխատանքները:

Փաթեթը կազմեց Հասմիկ Մաթևոսյանը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s