Սեպտեմբերի 1-12՝ նախագծեր, անհատական աշխատաժամանակ

Արտակարգ սեպտեմբերով նոր ուսումնական տարի

 Ուսումնական օրացույց

Սեպտեմբերյան ուղեցույց

Նախագծեր

Գիտելիքի օրը՝ Հրազդանի կիրճում․ Սրբուհի Ներսիսյան, Լուսինե Բարխուդարյան, Հասմիկ Մաթևոսյան և 6 տարեկաններ

Դյուցազնապատում  նախագծի ամփոփում Սասնա լանջում-Հասմիկ Մաթևոսյան, Քրիստինե Շահբազյան և ընկերներ

Երաժշտախաղային  բացօթյա ստուգատես․ 5, 6 տարեկաններ

Մեղրագովքի ծես․ նախակրթարան, 5 տարեկաններ

Անհատական աշխատաժամանակ. սեպտեմբերի 1-12

9.00-14.00-աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝ միջավայրի խնամք ըստ անհրաժեշտության, ուսումնական, նախագծային  աշխատանք խմբերում, լաբորատորիայի սեմինար-քննարկումներ

15.00-ից առցանց սեմինարներ, ժողովներ

Սեպտեմբերի 1

9.00-14.00-աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝ միջավայրի խնամք ըստ անհրաժեշտության, ուսումնական, նախագծային  աշխատանք խմբերում, լաբորատորիայի սեմինար-քննարկումներ

Գիտելիքի օրը՝ Հրազդանի կիրճում․ Սրբուհի Ներսիսյան, Լուսինե Բարխուդարյան, Հասմիկ Մաթևոսյան և 6 տարեկաններ

15.00-ից առցանց սեմինարներ, ժողովներ

 Սեպտեմբերի 2

9.00-14.00-աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝ միջավայրի խնամք ըստ անհրաժեշտության, ուսումնական, նախագծային  աշխատանք խմբերում, լաբորատորիայի սեմինար-քննարկումներ

Դյուցազնապատում  նախագիծ լողափնյա ճամբարում

15.00-առցանց սեմինարներ, ժողովներ

 Սեպտեմբերի 3

9.00-14.00-աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝ միջավայրի խնամք ըստ անհրաժեշտության, ուսումնական նախագծային աշխատանք խմբերում, լաբորատորիայի սեմինար-քննարկումներ

Մեղրագովքի ծես․ նախակրթարան, 5 տարեկաններ

15.00-առցանց սեմինարներ, ժողովներ

Սեպտեմբերի 4

9.00-14.00-աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում՝ միջավայրի խնամք ըստ անհրաժեշտության, ուսումնական նախագծային աշխատանք խմբերում, լաբորատորիայի սեմինար-քննարկումներ

Երաժշտախաղային  բացօթյա ստուգատես․ 5, 6 տարեկաններ

Դյուցազնապատում  նախագծի ամփոփում Սասնա լանջում-Հասմիկ Մաթևոսյան, Քրիստինե Շահբազյան և ընկերներ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s