«Հերոսապատում» ուսումնական փաթեթներ

«Ազգագրական փառատոնով ուրբաթի հայրենյաց հարթակներ, 2020թ.» նախագծի շրջանակում «Ծեսերի բաց լաբորատորի» անդամների կողմից մշակվել են երաժշտական, պարային, խաղային և այլ ուսումնական փաթեթներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s