Կրթահամալիրի մասնաժողովի նիստ, հոկտեմբերի 27

Կրթահամալիրի մասնաժողովի նիստ, հոկտեմբերի 27

Հարցեր

1.Մասնխմբերի աշխատանքը սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին

Միասնական նախագծեր

Հեղինակային նախագծեր

Մասնախմբի անդամների հաշվետվությունները

Աշնանային, արձակուրդային նախագծեր

Սեբաստացու օրերին ընդառաջ։ Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների հաջողված ձեռնարկումներ

Սեբաստացու օրեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s