Ուսումնական աշուն․ նախագծեր

Ուսումնական աշուն․ նախագծեր

«Կոմիտասյան մեդիաբացիկներ» նախագիծ-2,3 -րդ դասարաններ

«Հերոսապատում» նախագիծ-4, 5-րդ դասարաններ

Սեմինար-պարապմունքներ-առցանց հարթակում

Դաշնամուրի և սոլֆեջիոյի պարապմունքներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s