Ուսումնական աշուն 2020. ծեսերի լաբորատորիայի աշխատակարգ. նոյեմբերի 2-6

Նոյեմբերի 2, 3. 4-ժամը 10,00

Լոբորատորիաների աշխատանքային հավաք-Համակարգումը՝ Մարգարիտա Սարգսյանի

Նոյեմբերի 2

13.00
. Երաժշտության, պարի դասավանդողների հավաք սեմինար պարապմունք՝ համատեղ երաժշտության կենտրոնի հետ

Նոյեմբերի 5. 13.00

Ծեսերի լաբորատորիայի աշխատանքային հավաք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s