Ավագ երեքշաբթին՝ նոր շարականների ուսուցմամբ

«Ուսումնական ժամերգություն» համագործակցային նախագիծ

Նպատակը

  •  ազգային հոգևոր մշակույթի յուրացում,
  • հոգևոր երգերի տարածում

Խնդիրներ

  • սովորողներին  ներկայացնել հոգևոր երաժշտական մշակութային  ժառանգությունը, որը կնպաստի նրանց գեղագիտական  ճաշակի ձևավորմանը,
  • նախագծի միջոցով հաղորդակից դարձնել հոգևոր երգերին, նպաստել դրանց յուրացմանը,
  • երաժշտական և լեզվական մշակույթի, մտածողության  կրթում, ձևավորում և զարգացում,
  • ազգային, հոգևոր նյութի յուրացում,
  • համագործակցային և երգչախմբերգային հմտությունների ձևավորում:

Մասնակիցներ՝

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի  Հյուսիսային դպրոցի հինգերորդ և Արևելյան դպրոցի չորրորդ դասարանների սովորողներ, երաժշտության դասավանդողներ:

Օր՝ մարտի 30

Ժամ՝ 11. 00

Վայր՝ Արևելյան դպրոցի «Վերնատուն»

Ծրագրում՝ նոր շարականների ուսուցում

 «Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց»

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց.
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց:

Տերունական աղոթք   Հայ՛ր մեր,որ յերկինս ես,սուրբ եղիցի անուն  Քո,եկեսցէ արքայութիւն Քո,եղիցին կամք Քոորպէս յերկինս եւ յերկրի:   Զհաց մեր հանապազորդտո՛ւր մեզ այսօր.եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,որպէս եւ մեք թողումքմերոց պարտապանաց:   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն,զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւնեւ փառք յաւիտեանս.ամէն:

Միսանական կատարումներ

Կոմիտաս՝ «Հայրապետական մաղթերգ»

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Մ. Եկմալյան

  • Սուրբ Աստված-խմբավար՝ Սեդա Թևանյան

Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմահ,
Որ եկիր և գալոգդ ես, ողորմյա՛ մեզ:

  • Հիշեա Տեր-խմբավար՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

«Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

Ն. Շնորհալի՝ «Առավոտ լուսոյ»

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելոյ
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա:

Զարթիր, Տէր, յօգնել,
Զարթո ըզթմրեալս,
Զուարթնոց նըմանիլ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s