«Խաղում ենք համբարձում» նախագիծ

Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների ստեղծագործական մայիսյան 16-րդ հավաքի շրջանակում համագործակցություն «Գագարին» նախագծում ներառված գյուղերի հանրակրթական դպրոցների, նախակրթարանների հետ «Խաղում ենք համբարձում» նախագծով :

Նպատակ

  • կրթական ծրագրերի համագործակցությամբ՝ ազգային մշակույթի յուրացում, փոխանցում, տարածում

Խնդիրներ

  • Բլեյան ցանցի առաջարկը «Դար» հիմնադրամին նախագծի հիմքով, կրթամշակութային բաց, լայն, տեսանելի, շոշափելի կրթական, մշակութային երկխոսության, համագործակցություն, կամուրջների, կապերի ստեղծում, տարածում
  • մասնակցության համապատասխան ուղղության ընտրություն, թեմատիկ ուսումնական նյութերի ուսումնասիրություն, հետազոտություն, հավաքագրում, ներկայացում
  • կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցից ելնելով` գործուն, երկարաժամկետ, շուրջտարյա, համագործակցային, միջառարկայական, ուսումնական, հեղինակային նախագծերի իրականացում

Ուղղություններ

Մասնակիցներ

կրթահամալիրի սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ, ընտանեկան դպրոցներ, Երևանի, Գեղարքունիքի մարզի «Գագարին» նախագծում ներառված գյուղերի  դասավանդողներ, սովորողներ, այլ խմբեր:

Անցկացման ժամանակահատվածը՝ մայիս, 2021թ.

Կազմակերպումը ըստ

  • կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի,
  • կրթահամալիրի դպրոցների, քոլեջի, ուսումնական կենտրոնների, լաբորատորիաների ներկայացված նախագծային օրակարգի,
  • կազմակերպիչների, նախագծային, նախաձեռնող խմբերի առաջարկների, պայմանավորվածությունների, ներկայացումների հիման վրա:

Նախագծի իրականացման օրացույց

 «Գագարին» նախագծի օրացույց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s