«Հազարան հավք» երաժշտական փառատոնային ճամբարի նախագիծ

«Բանգլադեշյան պլեներ. երաժշտական փառատոնի» շրջանակում՝ «Հազարան հավք» երաժշտական փառատոնային ճամբարի նախագիծ՝ կրթահամալիրի ստեղծագործ անհատների, ստեղծագործական խմբերով, հավաքական փոփուրիով ու Գագարին պրոյեկտի, Սևանի, Հրազդանի, այլ դպրոցների մանկավարժական աշխատողներով, երաժիշտներով, սովորողներով։ 

Նպատակ

ազգային մշակույթի յուրացում, փոխանցում, տարածում, համագործակցություն

Խնդիրներ

  • համապատասխան ուղղության ընտրություն, թեմայի ուսումնասիրություն, հետազոտություն
  • երաժշտական, պարային, խաղային, ընթերցողական նյութի ընտրություն
  • համագործակցություն ստեղծագործական խմբերի, անհատների, ճամբարայի ջոկատների և այլ խմբերի հետ
  • կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցից ելնելով` գործուն, երկարաժամկետ, շուրջտարյա, միջառարկայական, ուսումնական, հեղինակային նախագծերի իրականացում
  • Բլեյան ցանցի առաջարկը «Դար» հիմնադրամին նախագծի հիմքով, կրթամշակութային բաց, լայն, տեսանելի, շոշափելի կրթական, մշակութային երկխոսության, համագործակցություն, կամուրջների, կապերի ստեղծում, տարածում

Արդյունքում

  • Հեքիաթով ուսուցում
  • Փառատոնի մասնակցություն
  • Ամփոփումներ, համերգներ
  • Կապեր, համագործակցություններ
  • Ազգային մշակույթի յուրացում, փոխանցում, տարածում

Գործուն, շուրջտարյա նախագծեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s