Մասնագիտական զարգացում` երաժշտություն. թեմա 1

Վերապատրաստում. թեմա 1, (0, 5 կրեդիտ)

Թեմա-Դասավանդվող առարկան և ուսումնական բնագավառը՝ ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի

Թեմայում արծածվելու է

Համեմատություններ՝ նմանություններ, տարբերություններ.

  • հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի և չափորոշչում ներկայացված հենքային ուսումնական պլանի,
  • առարկայական ծրագրի գնահատում՝ չափորոշչում ներկայացված սովորողի արդյունքների գնահատման սկզբունքների,
  • առարկայական ծրագրի չափորոշչով սահմանված հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային բաղադրիչ:

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կարդալ 1

  1. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը

Բլոգում գրել

  • նշել համապատասխանություն, անհամապատասխանություն,հիմնավորել

Կարդալ 2

2. Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը

Բլոգում գրել

  • նշել համապատասխանություն, անհամապատասխանություն
  • նշել պետական չափորոշչի և հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի նմանությունները և տարբերությունները
  • նշել ընդհանրական բաղադրիչները և կոնկերտ առարկայով պայմանավորված բաղադրիչները՝ (գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային բաղադրիչ) :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s