Մասնագիտական զարգացում` երաժշտություն. թեմա 4

Վերապատրաստում. թեմա 4, (0, 5 կրեդիտ)

ԹեմաԱռարկայական ֆլեշմոբ

Թեմայում արծարծվում է

  • առարկայական ֆլեշմոբեր. Կազմակերպում
  • առարկայական ֆլեշմոբերի կազմակերպման կարգ

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.Կարդալ հոդվածները, բլոգում գրել դիտարկումներ

2.Ընտրել առարկայական ֆլեշմոբերի մեկ ամսվա առաջադրանքների շարք, կատարել առաջադրանքները, հրապարակել բլոգում, գրել դիտարկումներ:

3.Կազմել առաջադրանքների փաթեթ առաջիկա ամսվա համար, հնարավորության դեպքում փորձարկել սովորողների հետ. Առաջադրանքները, արդյունքների մասին վերլուծությունը հրապարակել բլոգում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s