Մասնագիտական զարգացում` երաժշտություն. թեմա 5

Վերապատրաստում. թեմա 5, (1, 5 կրեդիտ)

ԹեմաԱռարկայական նախագիծ

Թեմայում արծարծվում է

  • Ուսումնական օրացույցը՝ կրթության բովանդակության ուղեցույց
  • 2020-2021 ուստարվա ուսումնական օրացույցը և հավելավածները (ըստ ամիսների, օրերի)
  • 2021-2022 ուստարվա կրթահամալիրի օրացույցը՝ նոր ուստարվա պլանավորման ուղեցույց

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.Կարդալ հոդվածը, բլոգում հրապարակել,գրել կարծիք

2.Կարդալ հոդվածները, բլոգում հրապարակել, գրախոսել՝ դիտարկումներ,առաջարկներ, հարցեր

3.«Դպիր» մանկավարժական ամսագրում որոնել, գտնել մշակումներ, հոդվածներ թվարկված նախագծերի օրինակների մասին: Հրապարկել դրանք բլոգում:

  • Կարճատև նախագիծ
  • Երկարատև նախագիծ
  • Շուրջտարյա նախագիծ
  • Համագործակցային նախագիծ
  • Սովորող- սովորեցնող նախագիծ
  • Ընտանեկան նախագիծ

4.Բլոգում գրավոր համառոտ ներկայացնել թվարկված նախագծերի տեսակների առանձնահատկությունները:

5.2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ կարճատև նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել ակնկալվող արդյունքները:

6.2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ երկարատև նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել ակնկալվող արդյունքները:

7.2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ համագործակցային նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել ակնկալվող արդյունքները:

8.2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ սովորող- սովորեցնող  նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել ակնկալվող արդյունքները:

9.2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ շուրջտարյա նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել ակնկալվող արդյունքները:

10.2021-2022 ուստարվա համար կազմել մեկ ընտանեկան նախագիծ, հրապարակել բլոգում, ներկայացնել ակնկալվող արդյունքները:

11. Հնարավորության դեպքում ներկայացված նախագծերից մեկը իրականացնել սովորողների հետ, արդյունքները հրապարակել բլոգում:

12. Գրել բլոգում ներկայացված նախագծերից երկուսից ակնկալվող արդյունքների շրջանակում իրականացման դժվարությունների, խնդիրների, հաջողությունների, զարգացումների մասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s