«Աշնանային երաժշտական մեդիաբացիկներ» նախագիծ

Ուսումնական աշուն նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 4, 5-րդ դասարաններ

Նպատակ

 • Կոմիտասյան, ազգային երգերի կատարում, տարածում

Մասնակցության ուղեցույց՝

 • Ընտանիքիդ հետ միասին ընտրեք ձեր սիրելի երգերից 1-2 երգ, երգեք, տեսագրեք և ուղարկեք hasmik.matevosyan@mskh.am էլ․ հասցեին,
 • Պետք է  տեսագրությունները լինեն կոկիկ, գեղեցիկ հագուստներով, հնարավորինս բացօթյա միջավայրում՝ այգի, խաղահրապարակ, պատշգամբ, տան գեղեցիկ անկյուն և այլն․․․․
 • Բոլոր աշխատանքները հանրայնացվելու են:

Ուսումնական նյութեր

 1. Սևա չոբանի շունը
 2. Նոր եմ նոր մածուն մերել
 3. Առնեմ երթամ իմ յարը
 4. Շախկըր, շուխկըր
 5. Անձրևն եկավ շաղալեն
 6. Շողեր ջան
 7. Էսօր ուրբաթ է պաս է
 8. Հոյ, Նազան
 9. Երևան բաղ եմ արել
 10. Սոնա յար

Տեքստեր և կարաոկեներ

1.Սևա չոբանի շունը

Բառեր

1. Սև ա չոբանի շունը

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ

Կտանի յարիս քունը

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ

2. Կանաչ արտը վարել եմ

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ

Սիրած յարիս ճարել եմ

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ

3. Սարի գլխին ձյուն եկավ

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ

Անուշ յարս տուն եկավ

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ

4. Սարի գլխի արևը

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ

Կառնեմ յարիս բարևը

Հոպ ոպ մարալ օյ, մարալ օյ, մարալ օյ:

2.Նոր եմ, նոր մածուն մերել

Բառեր

Նոր եմ նոր մածուն մերել,

Յա՜ր, նա նա՜յ, յա՜ր,

Լե, վայ, լե՜, լե՜,

Իմ յարը հաց չի կերել,

Յա՜ր , նա, նա՜յ, նա՜յ:

Հեռու գեղեն է գալիս,

Յա՜ր, նա նա՜յ, յա՜ր,

Լե, վայ, լե՜, լե՜,

Մի լավ նվեր է բերել,

Յա՜ր , նա, նա՜յ, նա՜յ:

3.Առնեմ երթամ իմ յարը

Բառեր

Առնեմ էրթամ իմ յարը,

Առնեմ էրթամ էն սարը,

Առնեմ էրթամ էն սարը,

Սեր անելով իմ յարը,

Առնեմ էրթամ էն սարը,

Սեր անելով իմ յարը:

Յար եմ գտել նառի պես

Ընկուզենի զառի պես

Ուր, որ էրթամ կայնած է

Էն մեր սիրուն սարի պես,

Ուր, որ էրթամ կայնած է

Էն մեր սիրուն սարի պես:


4. Շախկըր, շուխկըր

Բառեր

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս,

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս:

Արի աղբեր կար անենք

Չար թշնամուն քար անենք:

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս,

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս:

Բացվելա մեր կարմիր վարդ

Մեր ցավերին ճար անենք:

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս,

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս:

5.Անձրև եկավ շաղալեն

Բառեր

Անձրև եկավ շաղալեն,
Ուռու տերև դողալեն,
Վայ, լե, լե, լե,
Լե, լե, լե:
Հրես, եկավ իմ աղբեր,
Ալ ձին տակին խաղալեն,
Վայ, լե, լե, լե,
Լե, լե, լե:

Խալիչեքը փըռել եմ,
Նախշուն բարձեր դըրել եմ.

Վայ, լե, լե, լե,
Լե, լե, լե:

6.Շողեր ջան

Բառեր

Ամպել ա, ձուն չի՛ գալի,

Շողե՜ր ջան,

Սարիցը տուն չի՛ գալի,

Շողե՜ր ջան,

Դու շորորա՛, դուն օրորա՛

Շողե՜ր ջան,

Ամպի տակին ձուն կերևա,

Շողե՜ր ջան: 

Սիրտս կըրակով լըցված,

Շողե՜ր ջան,

Աչքիս քուն չի գալի,

Շողե՜ր ջան,

Դու շորորա՛, դուն օրորա՛

Շողե՜ր ջան,

Ամպի տակին ձուն կերևա,

Շողե՜ր ջան;

7. Էսօր ուրբաթ է պաս է

Բառեր

Էսօր ուրբաթ է, պաս է, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան,

Սրտիկ արծաթե թաս է, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան,

Սրտիկ մալուլ մի մնա, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան,

Աշխարհ մարդու չի մնա, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան,

Աշուն եկավ ցողալեն, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան,

Ծառի տերև դողալեն, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան,

Սրտիկ մալուլ մի մնա, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան,

Աշխարհ մարդու չի մնա, դե, հե, զընգը, զընգը, դե հե ջան:

8.Հոյ, Նազան

Բառեր

 Հո~յ, Նազան իմ, Նազան իմ,
Ջա~ն, Նազան իմ, Նազան իմ,

Հո~յ, Նազան իմ, Նազան իմ,
Ջա~ն, Նազան իմ, Նազան իմ:

Նազան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:

Նազան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:

Գարնան սիրուն ծաղիկ ես,
Հո~յ Նազան իմ, Նազան իմ,
Ինձ համար աղունիկ ես,
Ջա~ն, Նազան իմ, Նազան իմ:

Նազան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:

Նազան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:
Գըլխիս վըրով պըտիտ տուր,
Հո~յ, Նազան իմ, Նազան իմ,
Նախշուն թև թիթեռնիկ ես,
Ջա~ն, Նազան իմ, Նազան իմ:

Նազան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:

Նազան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:

9. Երևան բաղ եմ արել

Բառեր

Երևան բաղ եմ արել,

Ա՛յ արև, արև աղբերըս,

Հոգիս մատաղ եմ արել,

Ջա՜ն, բարև՛, բարև՛, աղբերըս:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Էլի բարեկամի մոտ,

Ա՛յ արև, արև աղբերըս,

Լացըս ծիծաղ եմ արել,

Ջա՜ն, բարև՛, բարև՛, աղբերըս:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

10.Սոնա յար

Բառեր

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Վարդավառը գալիս ա,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Ծաղիկը ցընծալիս ա.

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Այ ծաղիկ կանչող աղջիկ,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Ձենըդ ծըլվըլալիս ա,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Կանաչ տեղը` բաղում եմ,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Պարի միջին խաղում եմ,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Կաքավի պես սորալով,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Տըղաներին դաղում եմ,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s