Հեռավար-առցանց ուսուցման նախագծեր․ Աշխատակարգ` առցանց և ֆիզիկական միջավայրերում. նոյեմբերի 1-5

Արտակարգ պայմաններում ուսումնական գործի կազմակերպման ուղեցույց

Հեռավար-առցանց ուսուցման նախագծեր․նոյեմբերի 1-նոյեմբերի 5

Առցանց երաժշտական նախագծեր. ուսումնական աշնան ամփոփում

Նոյեմբերի 1, 3

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

Լրացուցիչ կրթության պարապմունքներ, միջավայրի խնամք, աշխատանք հինգ տարեկանների հետ, ըստ անհրաժեշտության՝ աշխատանք այլ նախագծային խմբերի հետ:

Նախագծեր

Նոյեմբերի 4, 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s