Հարիսայի օրհնություն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

Օր՝ նոյեմբերի 27

Ժամ՝ 10:00

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր, այլք

Լուսաբանումը՝ Անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր

Հարիսայի օրհնություն Տեր Արարատի կողմից

Միասնական ժամերգություն

 • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր, 

որ յերկինս ես, 

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

   Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

Միասնական կատարում

 • Ն. Շնորհալի՝ «Առավոտ լուսոյ»-խմբավար՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:


Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

 • Սուրբ Աստված-խմբավար՝ Լուիզա Քեշիշյան

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:

 • Հիշեա Տեր-խմբավար՝ Լուիզա Քեշիշյան

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

«Հարություն Թոփիկյանի» երգչախումբ-խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

 • Մ․ Խորենացի՝ «Ծագումն հրաշալի»
 • Հ․ Կլայեցի՝ «Այսօր ցնծան երկնայինքն»

Միասնական կատարում

 • Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր-խմբավար՝ Մարինե Մկրտչյան

Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.
օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,
գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,
Տէր Աստուած մեր:

Մ. Սեբաստացի՝ «Գովեալ դասուց»-մենակատար՝ Սյուզի Մարգարյան, նվագակցում է՝ Լիլիթ Առաքելյանը

 • Քրիստոս ի մէջ-խմբավար՝ Մարինե Մկրտչյան

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Որ էնն Աստուած աստ բազմեցաւ
Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ
Սուրբ ողջույնի հրաման տւաւ
Եկեղեցիս մի յանձն եղև
Համբոյրս յօդ լրման տւաւ
Թշնամութիւնն հեռացավ
Սերն ընդհանուրս սփռեցաւ:
Արդ պաշտոնեայք բարձեալ ըզ ձայն
Տուք օրհնութիւն ի մի բերան
Միասնական աստվածութեան
Որում սրովբեքն են սրբաբան:

Մ. Սեբաստացի՝ «Երանուհի»-մենակատար՝ Սեդա Թևանյան, նվագակցում է՝ Լիլիթ Առաքելյանը

Միասնական կատարում

«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ-ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան

 • Կոմիտաս՝ «Ճաշու շարական. Ճրագալույցի Ծննդեան»
 • Կոմիտաս՝ «Տեր ողորմեա»

Միասնական կատարում

 • Մ. Սեբաստացի՝ «Զքեզ Հայր Սուրբ»-նվագակցում է՝ Լիլիթ Առաքելյանը

Կոմիտաս՝ «Օրոր» Թամարա Մոսինյան

Միասնական կատարում

 • Կոմիտաս՝ «Հայրապետական մաղթերգ»-խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s