Առավոտյան ուսումնական ժամերգություն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

Մանկավարժական գարնանային բաց ճամբար

«Ուսումնական ժամերգություն» Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

Օր՝ մարտի 25

Ժամ՝ 9.00

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, մուտքի ճամբարի մասնակիցներ, հյուրեր, այլք

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագրում

  • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր, 

որ յերկինս ես, 

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

   Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

  • Գ. Նարեկացի՝ «Հավուն հավուն»-մենակատար՝ Սեդա Թևանյան, նվագակցում է՝ Լիլիթ Առաքելյանը
  • Ն. Շնորհալի՝ «Առաւօտ լուսոյ»-խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելոյ
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

  • Սուրբ Աստված-խմբավար՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմահ,
Որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմյա՛ մեզ:

  • Հիշեա Տեր-խմբավար՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

«Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

  • Սահակ Ձորափորեցի՝ «Էջմիածին ի Հօրէ»-«Ակներ» երգի պատանեկան համույթ, ղեկավար՝ Աննա Երիցյան, նվագակցում է՝ Լիլիթ Առաքելյանը
  • «Մարմին տէրունական», «Հազարաց հրեշտակք»-Մարինե Մկրտչյան
  • «Քրիստոս ի մէջ»-խմբավար՝ Լուիզա Քեշիշյան

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են սրբազան:

  • Կոմիտաս՝ «Տեր, ողորմեա»-«Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ, խմբավար՝ Մարինե Մկրտչյան
  • Կոմիտաս՝ «Հայրապետական մաղթերգ»-խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

Ամեն հայի սրտից բխած,

Լսիր այս ձայն, ով Աստված.

Երկար կյանք տուր Հայրապետին,

Երկար օրեր Հայոց Հոր.

Տեր, անսասան պահիր դու միշտ

Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Համակարգումը՝ Հասմիկ Մաթևոսյանի

Էջի լուսանկարը՝ Արմինե Թոփչյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s