«Պարատուն» շուրջտարյա նախագիծ

«Պարատուն» շուրջտարյան նախագիծ

Նպատակ

 • սովորողների ազգային պարի կրթում,
 • նրանց մոտ ազգային մշակույթի ձևավորում,
 • հայկական պարերի տեսական և գործնական իմացություն:

Խնդիրներ

 • սովորողների գեղագիտական ճաշակի զարգացում,
 • երաժշտության, պարի միջոցով հաղորդակից դարձնել ազգային մշակույթին, նպաստել դրա յուրացմանը,
 • ազգային պարային նյութի յուրացում,
 • գեղարվեստական, թիմային մտածողության ձևավորում, զարգացում,
 • ընդհանուր զարգացման ապահովում,
 • ստեղծագործական երևակայության զարգացում,
 • ազգային պարի զգացողության ձևավորում,
 • ռիթմի, երաժշտական հմտությունների զարգացում:

Ընթացք

 • ազգային պարերի ընտրություն ըստ համապատասխան տարիքային խմբերի
 • պարերը ուսուցանել 1-5-րդ դասարանցիներին, ուսուցչական, ծնողական համայնքներին
 • համացանցից ուսումնասիրել, ծանոթանալ պարերերին
 •  տեսագրել պարերի կատարումներ, տեղադրել ինչպես բլոգում, այնպես էլ ենթակայքերում
 • պատրաստել համերգային հագուստներ, պարին բնորոշ աքսեսուարներ

Ժամանակացույց

 • շուրջտարյա

Աշխատանքի կազմակերպման ձևը

 • անհատական և խմբային

Մասնակիցների կազմը

 • 1-5-րդ դասարանների սովորողներ

Արդյունքում սովորողը

 • կիմանա  պարերը
 • կկարողանա պարել
 • կլինի ազգային  մշակույթը կրող, փոխանցող:
 • կլինեն ավելի ճկուն

Պարացանկ ըստ տարիքային խմբերի

Առաջին դասարան

 • Թամզարա
 • Բուլուլ
 • Լորկե

և այլն:

Երկրորդ դասարան

 • Թամզարա
 • Բուլուլ
 • Լորկե
 • Կոմիտասի «Շորոր»
 • Կարմիր ֆստան
 • Փալանչո

և այլն:

Երրորդ դասարան

 • Թամզարա
 • Բուլուլ
 • Լորկե
 • Կոմիտասի «Շորոր»
 • Կարմիր ֆստան
 • Փալանչո
 • Նինարե
 • Էջմիածին

և այլն:

4-5-րդ դասարաններ

 • Թամզարա
 • Բուլուլ
 • Լորկե
 • Կոմիտասի «Շորոր»
 • Կարմիր ֆստան
 • Փալանչո
 • Նինարե
 • Էջմիածին
 • Կարնո քոչարի
 • Գյովնդ
 • Ապարանի գյովնդ
 • Մոմերով պար
 • Մածուն եմ դրել վըր դարում
 • Կռնկավե

և այլն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s