Ամառային ուսումնական, հետազոտական աշխատանքներ. հուլիս, օգոստոս

Մասնակցել եմ

Աշխատել եմ 2022-2023 թթ. ծրագրերի, նախագծերի, փաթեթների ամբողջացման վրա

Կատարել եմ հետևյալ մշակումները

Ստեղծել եմ հետևյալ ուսումնական փաթեթները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s