Համընդհանուր ներառում. ամփոփում

Այս շաբաթ պարտադիր ատեստավորման 3-րդ խումբն իր դասընթացն անցկացրեց Լուսինե Ալեքսանյանի հետ։ Դասընթացի այս շաբաթվա բաղադրիչը համընդհանուր ներառումն էր։ Այն իր մեջ ներառում էր 7 թեմա, կազմված 10 ժամից։ Թեմայի շրջանակում ունեցանք հետաքրքիր և բովանդակային քննարկումներ, ծանոթացանք մի շարք փաստաթղթերի, մոտեցումների, մեթոդների հետ: Թեման առնչվում էր բոլորիս և կային բազմաթիվ կիսատ մնացած հարցեր, անհանգստություններ, որոնց պատասխանները ստացանք այս դասընթացի ընթացքում: Հետաքրքիր էր համընդհանուր ներառման մասին խմբում առկա տարբեր օղակների դասավանդողների մոտեցումները, փորձառությունը, դիտարկումները, կիրառվող մեթոդները, բարձրաձայնած խնդիրները և առաջարկվող լուծումները:

Համընդհանուր ներառում թեման շատ ծավալուն է և կարևոր: Կարծում եմ, այս հարցի շուրջանակում մանկավարժական վերապատրաստումները, քննարկումները, բանավեճերը պետք է շարունակվեն և կազմակերպվեն պարբերաբար: Գործող մանկավարժը ի շահ երեխայի պետք է լինի պատրաստված, կրթված, զինված համապատասխան գործիքներով, գիտելինքրեվ և մեթոդներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s