Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր, օրացույց

Իրականացրած լաբորատոր աշխատանքներ. մշակումներ, լրամշակումներ, ամփոփումներ, փաթեթներ

Մասնախմբի հավաքներ

«Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ

Արտագնա ճամփորդություններ

Ամփոփում

Ամփոփում

Ուրբաթօրյա ուսումնական ժամերգությունների համակարգում

Ամփոփում

Պարտադիր ատեստավորում

Հետազոտական աշխատանքների ղեկավար

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների ծրագրերի ղեկավարում

Մասնակցություն ուրբաթ-համերգների

Դասարան-լաբորատորիայի խնամք, մաքրություն

Բլոգի, ենթակայքի, գլխավոր կայքի սպասարկում

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s