Ուսումնական ծրագրեր

2022-2023 թթ. ուստարվա երաժշտության առարկայական ծրագրեր

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ (1-4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ) 2020-2021

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ (1-4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ) 2019-2020

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ, 9 – 11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ 2019-2020

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ. ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑ 2019-2020

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ (5-8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ) 2019-2020

2-5 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ԵՐԱԺՇՏԱՑԱՆԿ

ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2019-2020ԹԹ․

ՍՈԼՖԵՋԻՈՅԻ ԾԱԳԻՐ. 2019-2020 ՈՒՍ.ՏԱՐԻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s