Հեռավար ուսուցման նախագծեր. Երաժշտություն

niños y notas musicales Նախագծեր

5 տարեկաններ ունկնդրում.Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգեր

2-5-րդ դասարաններ ունկնդրում.Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգեր

4-5-րդ դասարաններ՝ Ավետիսների տեքստերի ծանոթացում