Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

Նախագիծ «Ուսումնական պատարագ»

Նպատակ

· ազգային հոգևոր մշակույթի յուրացում,

· հոգևոր երգերի,   տարածում:

 

Խնդիրներ

· ծիսական հոգևոր արարողակարգերի ուսումնասիրություն, համապատասխան շարականների,   ընտրություն,

· կրթահամալիրի բոլոր օղակներում հոգևոր երգերի, շարականների ուսուցում, կատարում,

· առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներին՝ ուսուցում, կատարում,

· մեդիաուրբաթներին՝ ընդհանուր ուսուցում, կատարում,

· ծիսական հոգևոր արարողակարգերի, ազգային ծեսերի ընթացքում համապատասխան հոգևոր երգերի, շարականների կատարում,

· ուսումնական ճամփորդությունների, կրթամշակութային ծրագրերի փոխանակման ընթացքում հոգևոր երգերի, շարականների կատարում:

 

Աշխատանքի կազմակերպման ձևը

Անհատական և խմբային:

 

Մասնակիցների կազմը

Կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցների, Քոլեջի սովորողներ, դասավանդողներ, վերապատրաստվողներ:

 

Ընթացք

· ուսումնասիրել հոգևոր ծիսական արարողակարգերը,

· կատարել համապատասխան հոգևոր երգերի, շարականների ընտրություն,

· կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցների, Քոլեջի սովորողներին, դասավանդողներին, վերապատրաստվողներին ուսուցանել հոգևոր երգեր, շարականներ,

· առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, մեդիաուրբաթների, ուսումնական ճամփորդությունների, կրթամշակութային ծրագրերի փոխանակման ընթացքում կատարել, ամրապնդել, տարածել, հոգևոր երգերը, շարականները,

· ձայնագրել, տեսագրել հոգևոր երգերի, շարականների կատարումները, տեղադրել բլոգում, ենթակայքում, ձայնադարանում:

 

Սովորողը

· կիմանա հոգևոր երգեր, շարականներ,

· կկարողանա կատարել, տարածել,

· կլինի հոգևոր մշակույթը կրող, փոխանցող:

 

Արդյունք

Ուսումնական փաթեթներ՝ տեսագրություններ, ձայնագրություններ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s