Ազգային խաղեր, խաղերգեր 6 տարեկանների ընտանեկան դպրոցներում

Ամառային դպրոցների մուտքի ճամբարներ՝ 5-6 տարեկաններ

Ազգային խաղեր, խաղերգեր

Հասմիկ Մաթևոսյան, Լուսինե Բարխուդարյան և ընկերներ

Սերժ Հովհաննիսյան- խաղերգ՝ Եկեք, ծեծենք

Մարիամ Մխիթարյան- ազգային խաղ՝ Մամի, մամի

Եկեք, ծեծենք

Էրիկա Մարգարյան-ազգային խաղ՝ Մամի, մամի

Գևորգ Ավետիսյան-ազգային խաղերգ՝ Եկեք, ծեծենք

Էրիկա Մարգարյան-ազգային խաղերգ՝ Եկեք, ծեծենք

Ալեքսանդր Ավետիսյան-ազգային խաղ՝ Մամի, մամի

Խաչիկ Միքայելյան-ազգային խաղերգ՝ Եկեք, ծեծենք

Վան Բաղդասարյան՝ Սոխ ու սխտոր

Վիկ Աբրահամյան. «Արև, արև, ե՛կ, ե՛կ»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s