Մասնագիտական զարգացում. երաժշտություն. ամփոփումներ 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում ատեստավորման երրորդ փուլը սկսվել է սեպտեմբերի 13-ից: Հեղինակային մանկավարժական ծրագրով  «Երաժշտական, մասնագիտական վերապատրաստում» են անցնում 4 երաժիշտներ:

Սեպտեմբերի 13-ին ունեցել ենք հանդիպում ֆիզիկական միջավայրում, որտեղ քննարկել ենք վերապատրաստվողների անելիքները՝ ժամկետներ, առցանց հավաքներ, նյութերը կազմելու, ներկայացնելու ձևեր և այլն:

Առաջին առցանց հավաքը ունեցել ենք սեպտեմբերի 20-ին, որտեղ քննարկել ենք վերապատրաստման առաջին և երկրորդ թեմաները, ուղղումներ և կարգավորումներ ենք կատարել ներկայացվող աշխատանքներում:

Երկրորդ առցանց հավաքը ունեցել ենք սեպտեմբերի 25-ին, որի ընթացքում քննարկել ենք վերապատրաստման երրորդ և չորրորդ թեմաները:

Երրորդ առցանց հավաքը ունեցել ենք հոկտեմբերի 2-ին, որի ընթացքում քննարկել ենք վերապատրաստման 5, 6-րդ թեմաները, ընդհանուր անելիքները, ամփոփումները և վերապատրաստման վեց թեմաների ընդհանուր օգտակարությունը, պրակտիկայում օգտագործելու ձևերը:

Ատեստավորվող մասնագետները առաջին և երկրորդ թեմաների շուրջ աշխատելիս ունեցան որոշակի բարդություններ նյութերը ներկայացնելու և մտքերը շարադրելու հարցում, իսկ երրորդ և չորրորդ, հիգերորդ և վեցերորդ թեմաները կատարեցին ավելի սահուն, թեթև և առանց բարդությունների:

Հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ աշխատանքները ամբողջովին ներկայացրել են Լուիզա Քեշիշյանը և Կարինե Լևոնյանը, Լիլիթ Աբրահամյանը, Աննա Երիցյանը թեմաները ներկայացրել է մասնակի:

Վերապատրաստվող մասնագետները, ովքեր միացել են առցանց հավաքներին բազմիցս շեշտել են վերապտրաստման թեմաների ընտրության կարևորությունը, նորարարական մեթոդներով և հեղինակային մանկավարժությամբ աշխատելու անհրաժեշտությունը

Աշխատանքներ

Լևոնյան Կարինե- թեմա 1թեմա 2, թեմա 3, թեմա 4, թեմա 5, թեմա 6

Լուիզա Քեշիշյան-բոլոր 6 թեմաները

Աբրահամյան Լիլիթ-թեմա 1թեմա 2, թեմա 3,թեմա 4, թեմա 5, թեմա 6

Աննա Երիցյան

Կրեդիտներ

Կարինե Լևոնյան-4

Լուիզա Քեշիշյան-4

Լիլիթ Աբրահամյան-4

Աննա Երիցյան-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s