«Աշնանային երաժշտական մեդիաբացիկներ» նախագիծ

Ուսումնական աշուն նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 1-2-3-րդ դասարանցիներ

Նպատակ

 • Կոմիտասյան, ազգային երգերի կատարում, տարածում

Մասնակցության ուղեցույց՝

 • Ընտանիքիդ հետ միասին ընտրեք ձեր սիրելի երգերից 1-2 երգ, երգեք, տեսագրեք և ուղարկեք hasmik.matevosyan@mskh.am էլ․ հասցեին,
 • Պետք է  տեսագրությունները լինեն կոկիկ, գեղեցիկ հագուստներով, հնարավորինս բացօթյա միջավայրում՝ այգի, խաղահրապարակ, պատշգամբ, տան գեղեցիկ անկյուն և այլն․․․․
 • Բոլոր աշխատանքները հանրայնացվելու են:

Ուսումնական նյութեր

 1. Հարի խնոցի
 2. Հա ձձում, հա կարագ
 3. Հինգ էծ ունեմ
 4. Իլիլի, դիլիլի
 5. Եղնիկ
 6. Սար-սար
 7. Կռունկ ջան արի, արի
 8. Փափուռի
 9. Հայկո ջան
 10. Լորիկ
 11. Քելե, քելե
 12. Ջաղացի երգը
 13. Հեփ-հոփ
 14. Տիտոխիկ
 15. Դան, դանեդան

Տեքստեր և կարաոկեներ

1.Հարի խնոցի

Բառեր

Հարի, հարի, խնոցի,

Մեջդ բարի, խնոցի,

Ունկդ բարակ, խնոցի,

Մեջդ կարագ, խնոցի:

Փլավ կեփեմ՝ եղ չըկա,

Փեսեն էկավ՝ տեղ չկա,

Հարի, հարի, խնոցի,

Մեջդ բարի, խնոցի:


2.Հա ձձում, հա կարագ

Հա ձըձում, հա կարագ,

Հա ձըձում, հա կարագ,

Հա զարկիմ,դու չեղար,

Հա ձըձում,հա կարագ,

Տաք ջուր թալիմ՝ դու չեղար,

Պաղ ջուր թալիմ՝դու չեղար,

Հա ձըձում հա կարագ,

Ինճ եղավ՝ դու չեղար,

Հա ձըձում, հա կարագ,

Ինչ եղավ՝ դու չեղար:


3.Հինգ էծ ունեմ

Բառեր

Հինգ էծ ունեմ ուր էծերով,

Ի՛լիլի, դի՛լիլի,

Կաթ կըկըթեմ պըղինձներով,

Ի՛լիլի, դի՛լիլի:

Սեր կըչափեմ կալի չափով,

Ի՛լիլի, դի՛լիլի,

Յուղ կըհանեմ լըվի տըկով,

Ի՛լիլի, դի՛լիլի

4.Իլիլի, դիլիլի

Բառեր

Հինգ էծ ունեմ ուլերով,

Իլիլի, դիլիլի,

Կաթ կըկըթեմ դույլերով,

Իլիլի, դիլիլի,

Սեր կըչափեմ կալ չափով,

Իլիլի, դիլիլի,

Եղ կըհանեմ լվի տըկով,

Իլիլի, դիլիլի:


5. Եղնիկ

Բառեր

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր սարն ես արծել:
-Ասիս-Մասիս սարն եմ արծել:
-Եղնի՛կ, դու ո՞ր ջուրն ես խմել:
-Սառն աղբյուրի ջուրն եմ խմել:

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր սարն ես քնել:
-Հայոց Անի սարն եմ քնել:
-Եղնի՛կ, դու ո՞ր ծառն ես քերվել:
-Ծառ խընկենի ծառն եմ քերվել:

6.Սար-սար

Բառեր

Սա՜ր, սա՜ր,
1. Ես սարերի ծաղիկն եմ.
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Ես Լևոնի քուրիկն եմ:
Սա՜ր, սա՜ր,
2. Ժամի դըռնեն դուս էլա,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Արևի պես լուս էլա:
Սա՜ր, սա՜ր,
3. Էն սարին սա՛ր չեմ ասի,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Փիս գյադին յա՛ր չեմ ասի:
Սա՜ր, սա՜ր,
4. Սա՜ր, սա՜ր,
Հաց եմ թըխել փըրփըռի,
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Վատ խոսողը քըրքըրի:
Սա՜ր, սա՜ր,
6. Ես սարերի ծաղիկն եմ.
Ջա՜ն, ջա՜ն,
Ես Լևոնի քուրիկն եմ:


7.Կռունկ ջան արի, արի

Բառեր

Կըռունկ ջան, արի, արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

Կըռունկ ձախ թևին արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

Կըռունկ աջ թևին արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

Կըռունկ սարերով արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

Գընա արի, ման արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

Ցոլա ամպերի տակին,

Ծաղիկ – ծառների տակին,

Կըռունկ, գարնան արևին,

Էկար մըտար մեր այգին:

Արևը դարի վըրեն,

Մամուռը քարի վըրեն,

Էրկու կըռունկ եմ տեսել,

Արագած սարի վըրեն:


8.Փափուռի

Բառեր

1. Նանայ, նանայ, փափուռի,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Փափուռի ջան, փափուռի,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

2. Ջուր է գալիս էն սարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Կաթում է մարմար քարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

3. Արև ելավ էն սարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Կաքավ կանչեց էն քարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

4. Խնձոր ես ծառի վրա,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Ծաղիկ ես սարի վրա,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

5. Անուշ տաղ ասող բըլբուլ,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Կանգնել ես քարի վրա,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

6. Մտա բլբուլի բաղը,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Երգեցի անուշ տաղը,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

9.Հայկո ջան

Բառեր

Կրկնակ.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի,

Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի,

Վարսո ջան:

Խնձոր ես ծառի վրա,

Հայկո ջան,

Ծաղիկ ես սարի վրա,

Վարսո ջան.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

Անուշ տաղ ասող կաքավ,

Հայկո ջան,

Կանգնել ես քարի վրա,

Վարսո ջան.

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

Ախպեր ունեմ՝ գառնարած,

Հայկո ջան,

Պարի միջին շվարած,

Վարսո ջան,

Հո՛պ,  թռի, հո՛պ, հո՛պ, թռի, Հայկո ջան,

Շուտ թռի, շախով թռի, Վարսո ջան:

10. Լորիկ

Բառեր

Առավատյան փչեց հով,

Արտը ծփաց, դարձավ ծով,

Արտի միջից թռավ լոր,

Թռավ ընկավ սար ու ձոր:

Այ լորիկ, ջան լորիկ

Կլորիկ ու թմբլիկ:

Լորիկ, լորիկ  այս տարի

Արտս ցանել եմ գարի

Ուր, որ գնաց՝ շուտ արի,

Արտիս միջին ծվարի:

Այ լորիկ, ջան լորիկ

Կլորիկ ու թմբլիկ:

11.Քելե, քելե

Բառեր

1.Քելե՛, քելե՛, քելքիդ մեռնեմ,

Քո գովական խելքիդ մեռնեմ, 

Սիրավոր լորիկ,

Վիրավոր լորիկ,

Լորիկ, Սևավոր լորիկ,

Լորիկ ջան:

2.Քելե՛, քելե՛, սոյիդ մեռնեմ,

Քո չինարի բոյին մեռնեմ, 

Սիրավոր լորիկ,

Վիրավոր լորիկ,

Լորիկ, Սևավոր լորիկ,

Լորիկ ջան:

12.Ջաղացի երգը

Բառեր

Ջաղացս մանի, մանի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Ցորենը ալյուր անի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:
Ջաղցի քարեր չըխկչըխկա,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Քունս անուշ կտանի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:
Աղունը փոշի, փոշի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Ալրատունը կհոսի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:
Ախպեր ջան, խուրջինըդ բեր,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա,
Ածենք լուսը ալուրի,
Չըխկ, չըխկ, հա չըխկչըխկա:

13. Հեփ-հոփ

Բառեր

Լանջի հողին, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,

Հացն ա կողին, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,

Ուտեմ համեմ, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,

Ցորեն ծամեմ, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,

Լուսնակ գիշեր, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,

Տափակ կըտեր, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,

Աննա խանում, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ,

Քունդ ա տանում, հեփ, հոփ, հեփ, հոփ:

14.Տիտոխիկ

Բառեր

Տիտոխիկ, տիտմարոխիկ,
Զուռնափչիկ, թուխմանուկիկ,
Եփե գաթա ու կուլուճա,
Եղը վրեն կպճպճա:

Ուտա իդա, խմա իդա,
Հելնա ինա
Վի՞ր  տուն իջնա:

-Նուբարի տո՜ւն…
Էս Նուբար, էս կատու,
Էս մուկիկ, էս լորիկ,
Թռավ, գնաց,
Թը՜ռռ, թը՜ռռ, թը՜ռռ:

15.Դան, դանեդան

Բառեր

Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: 

Ձի հավ մը կեր, կոլոտ էր,

Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: 

Փողցէ-փողոց ման կու գեր,

Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն:

 Ինչ որ գտներ՝ կուլ կու տեր,

Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: 

Պուտուկ փլավ եփեցի,

Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: 

Կոլոտ հավուն կերցուցի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s